Logotipo GOZOA

Lege-oharra

Gozoa, webgunearen ARDURADUN gisa, aurrerantzean ARDURADUN, ERABILTZAILEEN eskura jartzen du dokumentu hau, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean (LSSICE) xedatutako betebeharrak betetzeko, bai eta webgunearen ERABILTZAILE guztiei erabilera-baldintzen berri emateko ere.

Webgune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du ERABILTZAILE papera, eta konpromisoa hartzen du hemen xedatutako xedapenak eta aplikagarria den beste edozein lege-xedapen zorrotz betetzeko eta betetzeko.

Gozoa webguneak beretzat gordetzen du webgunean ager daitekeen edozein informazio aldatzeko eskubidea, betebehar horiek ERABILTZAILEEI aurrez jakinarazteko edo jakinarazteko betebeharrik gabe, eta nahikotzat joko da gozoa.eus webgunean argitaratzea.

IDENTIFIKAZIO-DATUAK

Izen soziala: Gipuzkoako Artisau-Gozogileen Elkartea.
Izen komertziala: Gozoa
IFK: G-75203786
Helbidea: Paso 61 Bajo – 20006 Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa)
Posta elektronikoa: zuzendaritza@gozoa.eus

XEDEA

Webgunearen bidez, ERABILTZAILEEK eskaintzen ditugun zerbitzuei buruzko informazioa eskura dezakete.

DATUEN PRIBATUTASUNA ETA TRATAMENDUA

Eduki edo zerbitzu jakin batzuetara iristeko datu pertsonalak eman behar direnean, ERABILTZAILEEK datu horien egiazkotasuna, zehaztasuna, egiazkotasuna eta indarraldia bermatuko dituzte. Enpresak izaera edo helburuaren arabera dagokion tratamendu automatizatua emango die datu horiei, Pribatutasun Politikan adierazitako baldintzetan.

JABETZA INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA

ERABILTZAILEAK aitortzen eta onartzen ditu gozoa.eus gunean erakutsitako eduki guztiak. bereziki, diseinuak, testuak, irudiak, logoak, ikonoak, botoiak, softwarea, izen komertzialak, markak edo industria- eta/edo merkataritza-erabilera izan dezakeen beste edozein zeinu Jabetza Intelektualeko eskubideen mende daude, eta jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubide guztiak, edukien gainekoak eta/edo orrian sartutako beste edozein elementu, enpresaren eta/edo hirugarrenen jabetza esklusiboa direnak, zeinek trafiko ekonomikoan erabiltzeko eskubide esklusiboa baitute.

Horregatik guztiagatik, ERABILTZAILEAK konpromisoa hartzen du eduki horiek ez erreproduzitzeko, kopiatzeko, banatzeko, eskura jartzeko edo beste edozein modutan, publikoki komunikatzeko, eraldatzeko edo aldatzeko, eta betebehar horiek ez betetzearen ondoriozko edozein erreklamazio enpresari helarazteko.

Gozoa.eus orrira sartzeak ez du esan nahi eskubide horiei uko egiten zaienik, eskualdatzen zaienik, lizentzia ematen zaienik edo lagapen osoa edo partziala egiten zaienik, berariaz kontrakoa ezartzen ez bada.

Webgunearen Erabilera Baldintza Orokor hauek ez diete ERABILTZAILEEI webgunearen eta/edo haren edukien erabilera, aldaketa, ustiapen, erreprodukzio, banaketa edo komunikazio publikorako beste eskubiderik ematen, hemen berariaz aurreikusitakoak ez badira.

Edozein eskubideren beste edozein erabilera edo ustiapen egiteko, aldez aurretik eta berariaz baimena eman beharko du eraginpeko eskubideen titular den enpresak edo hirugarrenak.

Edukiak, testuak, argazkiak, diseinuak, logotipoak, irudiak, ordenagailu-programak, iturri-kodeak eta, oro har, gune honetan dagoen edozein sorkuntza intelektual, baita gunea bera ere, multimedia elementu gisa, egile-eskubideek eta jabetza intelektualaren arloko legediak babesten dituzte.

Enpresa da webgunearen diseinu grafikoa osatzen duten elementuen titularra, menuak, nabigazio-botoiak, HTML kodea, testuak, irudiak, testurak, grafikoak eta webguneko beste edozein eduki, edo, nolanahi ere, elementu horiek erabiltzeko dagokion baimena du.

Webguneko edukia ezin izango da ez osorik, ez zati batean erreproduzitu, ez transmititu, ez erregistratu informazioa berreskuratzeko ezein sistemaren bidez, ez inola ere, non eta ez den erakunde horren aurretiazko idatzizko baimena.

Era berean, debekatuta dago «copyright» a ezabatzea, saihestea eta/edo manipulatzea, bai eta babes-gailu teknikoak edo edukiek izan dezaketen edozein informazio-mekanismo ere.

Webgune honetako ERABILTZAILEAK konpromisoa hartzen du adierazitako eskubideak errespetatzeko eta eskubide horiei kalte egin diezaiekeen edozein jarduera saihesteko, eta enpresak beretzat gordeko ditu jabetza intelektual eta industrialeko bere eskubide legitimoak defendatzeko dagozkion legezko bitarteko edo akzio guztiak.

WEBGUNEAREN ERABILTZAILEAREN BETEBEHARRAK ETA ERANTZUKIZUNAK

ERABILTZAILEAK konpromiso hauek hartzen ditu:

   1. Webgunearen, edukien eta zerbitzuen erabilera egokia eta zilegia egitea, honako hauen arabera:
    • (i) unean-unean aplikatu beharreko legeria.
    • (ii) webgunea erabiltzeko baldintza orokorrak;
    • (iii) oro har onartutako morala eta ohitura onak, eta
    • (iv) ordena publikoa.
   1. Webgunera sartzeko behar diren baliabide eta eskakizun tekniko guztiez hornitzea.
   2. Informazio egiazkoa ematea bere datu pertsonalekin webgunean dauden formularioak betetzean eta uneoro eguneratuta edukitzean, une oro ERABILTZAILEAREN benetako egoerari erantzun diezaion. ERABILTZAILEA izango da egiten dituen adierazpen faltsuen edo zehaztugabeen erantzule bakarra, bai eta ematen duen informazioagatik enpresari edo hirugarrenei eragiten dizkien kalteen erantzule ere.

Aurreko atalean ezarritakoa gorabehera, ERABILTZAILEAk ezin izango du:

   1. Erabilera-baldintza orokor hauetan debekatuta dauden eta hirugarrenen eskubide eta interesak kaltetzen dituzten webguneak eta/edo edukiak baimenik gabe edo iruzurrez erabiltzea, legez kontrako helburu edo efektuekin, edo edozein modutan edozein ekipo informatikotan biltegiratutako zerbitzuak, dokumentuak, artxiboak eta era guztietako edukiak modu normalean erabiltzea kaltetu, erabilezin bihurtu, gainkargatu, hondatu edo eragotzi dezaketenekin.
   2. Webguneko baliabide edo eremu mugatuetara sartzea edo horietara sartzen saiatzea, sarbide horretarako eskatzen diren baldintzak bete gabe.
   3. Webguneko sistema fisikoei edo logikoei, hornitzaileei edo hirugarrenei kalteak eragitea.
   4. Birus informatikoak edo enpresaren, hornitzaileen edo hirugarrenen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragin ditzakeen beste edozein sistema fisiko edo logiko sarean sartzea edo zabaltzea.
   5. Enpresaren, hirugarren hornitzaileen eta beste ERABILTZAILE batzuen datuak sartzen, erabiltzen eta/edo manipulatzen saiatzea.
   6. Komunikazio publikoko edozein modalitateren bidez erreproduzitzea edo kopiatzea, banatzea, jendeari sartzen uztea, edukiak eraldatzea edo aldatzea, baldin eta eskubideen titularraren baimena ez badago edo legez baimenduta ez badago.
   7. Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideei buruzko oharrak eta enpresaren edo edukietan sartutako hirugarrenen eskubideen gainerako identifikazio-datuak ezabatzea, ezkutatzea edo manipulatzea, bai eta babes-gailu teknikoak edo edukietan txerta daitekeen edozein informazio-mekanismo ere.
   8. Edukiak lortzea eta lortzen saiatzea, horretarako, kasuan kasu, xede horretarako bere eskura jarri diren edo edukiak dauden web-orrietan berariaz adierazi diren bitartekoak edo prozedurak ez diren beste bitarteko edo prozedurak erabiliz, edo, oro har, Interneten erabili ohi direnak, webgunea eta/edo edukiak kaltetzeko edo erabilezin bihurtzeko arriskurik ez dakartelako.
   9. Zehazki, eta argibide gisa soilik eta ez zehatz-mehatz, ERABILTZAILEAK konpromisoa hartzen du ez transmititzeko, zabaltzeko edo hirugarrenen eskura jartzeko informazio, datu, eduki, mezu, grafiko, marrazki, soinu- eta/edo irudi-fitxategi, argazki, grabazio, software eta, oro har, honako material hauek:
    • Edozein modutan, Konstituzioan, Nazioarteko Itunetan eta indarrean dagoen gainerako legerian aitortutako oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak gutxiesten edo urratzen baditu.
    • Delitu-, irain-, difamazio- eta indarkeria-jarduerak edo, oro har, legearen, moralaren, oro har onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkakoak eragitea, bultzatzea edo sustatzea.
    • Sexuagatik, arrazagatik, erlijioagatik, sinesmenengatik, adinagatik edo baldintzagatik diskriminatzaileak diren jarduerak, jarrerak edo pentsamenduak eragin, bultzatu edo sustatzen baditu.
    • Produktu, elementu, mezu eta/edo zerbitzu deliktibo, bortitz, iraingarri, kaltegarri, laidogarri edo, oro har, legearen, moralaren eta oro har onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren kontrakoak diren produktuak, elementuak, mezuak eta/edo zerbitzuak barneratzea, eskura jartzea edo eskuratzea ahalbidetzea.
    • Antsietate edo beldur egoera onartezin bat eragin edo eragin dezake.
    • Osasunerako eta oreka psikikorako arriskutsuak, arriskutsuak edo kaltegarriak diren praktiketan parte hartzera bultzatu edo bultzatu.
    • Sozietatearen edo hirugarrenen babes intelektual edo industrialaren arloko legeriak babesten du, egin nahi den erabilera baimendu gabe.
    • Pertsonen ohorearen, norberaren eta familiaren intimitatearen edo norberaren irudiaren aurkakoa izatea.
    • Edozein publizitate mota izan dadila.
    • Sartu webgunearen funtzionamendu normala eragozten duen edozein birus edo programa.

Webguneko zerbitzu eta/edo eduki batzuetara sartzeko, ERABILTZAILEARI pasahitz bat ematen bazaio, arduraz erabili beharko da, eta une oro isilpean gorde beharko da. Ondorioz, haren zaintza eta konfidentzialtasun egokiaren erantzule izango da, eta konpromisoa hartuko du hirugarrenei ez lagatzeko, aldi baterako edo modu iraunkorrean, ezta kanpoko pertsonek zerbitzu eta/edo eduki horietara sartzen uzteko ere. Era berean, sozietateari pasahitza oker erabiltzea ekar dezakeen edozein egitate jakinaraztera behartzen da, hala nola, adierazpen gisa, pasahitza lapurtu, galdu edo baimenik gabe eskuratu izana, berehala ezerezteko. Ondorioz, aurreko jakinarazpena egiten ez duen bitartean, enpresak ez du bere pasahitza behar ez bezala erabiltzearen ondoriozko erantzukizunik izango, eta bere erantzukizuna izango da edozein hirugarren ez-legitimok webguneko edukiak eta/edo zerbitzuak legez kontra erabiltzea. Utzikeriaz edo doloz Erabilera Baldintza Orokor hauetan ezarritako betebeharren bat betetzen ez badu, ez-betetze horrek enpresari eragin diezazkiokeen kalte eta galera guztien erantzule izango da.

ERANTZUKIZUNAK

Ez da bermatzen webguneko elementu eta informazioak modu jarraituan sartuko direnik, ez eta behar bezala bistaratuko, deskargatuko edo erabiliko direnik ere, baldin eta enpresakoak ez diren faktoreek edo inguruabarrek eragozten, zailtzen edo eteten badituzte. Eskainitako eduki edo informazioetarako sarbidearen ondorioz har daitezkeen erabakien erantzule ez da egiten.

Zerbitzua eten ahal izango da, edo berehala konpondu ERABILTZAILEAREKIKO harremana, baldin eta detektatzen bada bere webgunearen edo bertan eskainitako edozein zerbitzuren erabilera Erabilera Baldintza Orokor hauen aurkakoa dela.

Ez gara erantzule egiten webgunearen erabilerak eragindako kalte, galera, galera, erreklamazio edo gastuengatik.

Kalte horiek sor ditzaketen edukiak ahalik eta lasterren ezabatzeko ardura baino ez du izango, baldin eta hala jakinarazten bada. Bereziki, ez gara erantzule izango, besteak beste, hauek eragin ditzaketen kalteen inguruan:

   1. Interferentziak, etenak, akatsak, omisioak, telefono-matxurak, atzerapenak, blokeoak edo deskonexioak sistema elektronikoaren funtzionamenduan, telekomunikazio-linea eta -sareetako akats, gainkarga eta akatsengatik, edo enpresaren kontroletik kanpoko beste edozein arrazoirengatik.
   2. Bidegabeko esku-sartzeak, edozein motatako programa gaiztoak erabiliz eta edozein komunikabideren bidez, hala nola birus informatikoak edo beste edozein.
   3. Webgunearen abusu desegokia.
   4. Nabigatzailearen funtzionamendu txarrak edo haren bertsio eguneratu gabeak erabiltzeak eragindako segurtasun- edo nabigazio-akatsak. Webgunearen administratzaileak beretzat gordetzen du webgunean dagoen edozein eduki edo informazio, osorik edo zati batean, kentzeko eskubidea.

Enpresak ez du inolako erantzukizunik izango webgunearen ERABILTZAILEEK erabilera libreko zerbitzuak gaizki erabiltzeagatik sor daitezkeen kalte eta galerengatik.

Era berean, enpresak ez du inolako erantzukizunik izango datuak biltzeko formularioen ondorioz jaso daitezkeen eduki eta informazioengatik, eta datuok kontsulta- eta zalantza-zerbitzuak emateko baino ez daude.

Bestalde, zerbitzu horiek bidegabe edo oker erabiltzeagatik kalte-galerak sortzen badira, ERABILTZAILEA erreklamatu ahal izango da eragindako kalte-galerengatik.

Webgunera sartzearen edo hura erabiltzearen ondorioz hirugarrenek egindako erreklamazio, ekintza edo demanden ondorioz sortutako edozein kalte eta galeraren aurrean, enpresa babestuta edukiko duzu. Era berean, zure gain hartzen duzu kalte-ordaina emateko betebeharra, zure aldetik datuak biltzeko edo ateratzeko edo zure aldetik webgunearen funtzionamenduaren gaineko karga zentzugabea ezartzen duen edozein jarduketaren ondorioz sortutako kalte eta galeren aurrean.

HIPERESTEKAK

ERABILTZAILEA behartuta dago webgunea eta bertako edukiak ez erreproduzitzera, ezta hiperesteka edo hiperesteka baten bidez ere.

Webguneak hirugarrenek kudeatutako beste webgune batzuetarako estekak izan ditzake, ERABILTZAILEA enpresa laguntzaileen eta/edo babesleen informaziora errazago sar dadin. Horren arabera, sozietateak ez du bere gain hartzen webgune horien edukiaren gaineko erantzukizunik, eta ez da hirugarrenen esteken bidez hirugarrenei eskain dakizkiekeen zerbitzuen eta/edo informazioaren bermatzaile edo eskaintzaile.

ERABILTZAILEARI eskubide mugatua, ezeztagarria eta ez esklusiboa ematen zaio webgunearen orri nagusirako estekak sortzeko, erabilera pribatu eta ez-komertzialerako soilik. Gure webgunerako esteka duten webguneak:

   • (i) ezin izango dute beren harremana faltsutu, ez eta lotura hori baimendu dela baieztatu ere, eta ezin izango dute gure gizartearen marka, izendapen, izen komertzial, logotipo edo bestelako zeinu bereizgarririk sartu;
   • (ii) ezin izango dituzte eduki hauek jaso: gustu txarrekotzat jo daitezkeenak, lizunak, iraingarriak, eztabaidagarriak, ordena publikoaren aurkakoak edo legez kontrakoak diren sexu, arraza edo erlijio-arrazoiengatiko indarkeria edo diskriminazioa bultzatzen dutenak;
   • (iii) ezin izango dute estekatu orri nagusia ez den beste webgunera;
   • (iv) lotura egin beharko du webgunearen beraren helbidearekin, eta esteka egiten duen webguneak ez du utziko webgunea bere webgunearen zati gisa erreproduzitzen, ezta bere agirietako baten barruan ere. Bestela, ez du webgunearen edozein orrialderi buruzko domebrowser bat sortu beharko. Enpresak edozein unetan eskatu ahal izango du webgunerako edozein esteka ezabatzeko, eta, ondoren, berehala ezabatu beharko du.

Enpresak ezin ditu kontrolatu webgunerako estekak ezarrita dituzten beste webgune batzuek emandako informazioa, edukiak, produktuak edo zerbitzuak.

DATUEN BABESA

Zerbitzu batzuk erabiltzeko, ERABILTZAILEAK datu pertsonal batzuk eman behar ditu aldez aurretik. Enpresak modu automatizatuan tratatuko ditu datu horiek, eta dagozkion segurtasun-neurriak aplikatuko ditu, DBEO, DBLO eta LSSICE betetzeko.

ERABILTZAILEA datu pertsonalen tratamenduan jarraitutako politikara sar daiteke, eta aurrez ezarritako helburuak ezar ditzake, Pribatutasun Politikan zehaztutako baldintzetan.

COOKIEAK

Enpresak beretzat gordetzen du webgunean “cookie” teknologia erabiltzeko eskubidea, ERABILTZAILEA ezagutzeko eta webgunearen erabilera pertsonalizatzeko, bere hizkuntza edo eduki espezifikoagoak aurrez aukeratuta.

Cookiek ERABILTZAILEAREN IP helbidea biltzen dute, eta Google da informazio hori tratatzeko arduraduna.

Cookieak nabigatzaile batera bidaltzen diren fitxategiak dira, web zerbitzari baten bidez, ERABILTZAILEAK webgunean egiten duen nabigazioa erregistratzeko, ERABILTZAILEAK jasotzen uzten duenean. Nahi baduzu, zure nabigatzailea konfigura dezakezu pantailan cookie-en harreraren berri emateko eta zure disko gogorrean cookie-ak instalatzea eragozteko. Mesedez, kontsultatu zure nabigatzailearen jarraibideak eta eskuliburuak informazio hau zabaltzeko.

Cookieei esker, posible da ERABILTZAILEAK erabiltzen duen nabigatzailea ezagutzea, edukiak emateko eta ERABILTZAILEAREN nabigazio- eta publizitate-lehentasunak ezagutzeko, bai eta bisitak eta trafikoaren parametroak neurtzeko, aurrerapena kontrolatzeko eta ERABILTZAILEEN profil demografikoetarako sarrera-kopurua kontrolatzeko ere.

ADIERAZPENAK ETA BERMEAK

Oro har, webgunean eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak informatzeko baino ez dira. Beraz, horiek eskaintzean, ez da bermerik edo aitorpenik ematen webgunean eskaintzen diren eduki eta zerbitzuei buruz, eta, adibide gisa, zilegitasun-, fidagarritasun-, erabilgarritasun-, egiazkotasun-, zehaztasun- edo merkaturagarritasun-bermeak ematen dira, salbu eta legez ezin badira adierazpen eta berme horiek baztertu.

EZINBESTEKO KASUA

Enpresa ez da erantzule izango zerbitzua ematea ezinezkoa bada, hornidura elektrikoaren etenaldi luzeen, telekomunikazio-lineen, gizarte-gatazken, greben, matxinaden, leherketen, uholdeen, egintzen eta, oro har, ezinbesteko edo ustekabeko kasu guztien ondorioz.

AUZIAK EBAZTEA

Kontsumoaren arloko online auziak ebazteari buruzko 524/2013 (EB) Erregelamenduaren 14.1 artikuluaren arabera, gure bezeroei eta ERABILTZAILEEI online kontratazioetarako auziak ebazteko Europako plataforma baten berri ematen zaie, bai eta gure helbide elektronikoaren berri ere. Plataforma hori tresna baliagarria da zerbitzu-emailearen eta bezeroaren arteko kontsumo-arloko gatazkak konpontzeko.

Esteka honetan aurki dezakezu plataforma hori:

LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Erabilera-baldintza orokor hauek eta webgunearen erabilera Espainiako legediak arautuko ditu. Edozein eztabaida ebazteko, webgunearen arduradunaren egoitza sozialeko epaitegi eta auzitegien mende jarriko dira alderdiak.

Aplikatzekoa den legeriaren arabera edo ebazpen judizial edo administratibo baten ondorioz, Erabilera Baldintza Orokor hauetako edozein xedapen ezin bada eskatu edo deuseza bada, Erabilera Baldintza Orokor hauek, oro har, ez dira galdagarriak edo deusezak izango. Kasu horietan, enpresak hitzarmen hori aldatu edo ordeztuko du baliozkoa eta galdagarria den eta, ahal den neurrian, jatorrizko hizbaketan adierazitako helburua eta asmoa lortzen dituen beste batekin.